Zr. Marie Adolphine Zr. Marie Adolphine Zr. Marie Adolphine Zr. Marie Adolphine Zr. Marie Adolphine

Jaarlijkse feestdag in het jaar 2019:

De jaarlijkse feestdag van de Heilige Zr. Marie Adolphine wordt dit jaar gevierd op zondag 14 juli.

Zondag:

09.00 uur: stille gebedstocht vanaf de kapel aan het Adolphineplein 2 te Ossendrecht;
10.00 uur: plechtige processie door de kern van Ossendrecht;
10.30 uur: plechtige eucharistieviering in de St. Gertrudiskerk te Ossendrecht;
Na de eucharistieviering is er voor alle aanwezigen de mogelijkheid om in de pastorietuin een bakje koffie of thee en een broodje te nuttigen.

Heiligenbeeldje Zuster Marie Adolphine:

Vanaf 5 oktober 2018 is het mogelijk om het heiligenbeeldje van Zuster Marie Adolphine te kopen. Het beeldje is gemaakt door kunstenares Ellen Tolboom op initiatief van pastoor-vicaris Paul Verbeek. U kunt het beeldje ook bekijken in onze kapel of bij 'Het Zoete Rijk'. U kunt het beeldje bestellen door €60,00 over te maken op rekeningnummer NL97RABO0140517650 ten name van Stichting Zuster Marie Adolphine onder vermelding van uw telefoonnummer of emailadres. U krijgt bericht als het beeldje binnen is. Elk beeldje wordt handmatig afgewerkt en krijgt een genummerd certificaat. De levertijd bedraagt 3 tot 4 maanden.

Chinareis oktober 2017:

'In de voetsporen van Nederlandse bisschoppen en martelaren in China'.

Video: overhandiging van de reliek aan aartsbishop Meng Ningyou Paul

2013: Bezoek van bisschop Liesen aan kapel:

Op woensdag 6 maart 2013 heeft bisschop Liesen een bezoek gebracht aan parochie De Bron.
Daarbij heeft hij samen met secretaris-generaal Hartmann en vicaris Verbeek een bezoek gebracht aan de Adolphinekapel. Zij waren vergezeld van pastoor de Kort, pastor Grotaers en diaken Bornhijm.
Aan hen werd daarbij door enkele bestuursleden o.a. informatie verstrekt over de historie van de kapel, het ontstaan en de geschiedenis van de Stichting Zr. Marie Adolphine en hun activiteiten. 
Hierna werd een rondgang door de kapel gemaakt, waarbij de bezoekers uitleg kregen van tal van zaken die in de kapel aanwezig zijn.

Als herinnering aan het bezoek van deze kapel werd het stripboek "De verre bestemming" aan de bisschop overhandigd.
Dit stripboek vertelt in tekst en beeltenis het leven van de heilige Zr. Marie Adolphine.
 

                                                                                                       

                                                                    

 

 

Lezingen:

Het is mogelijk dat voor een groep personen een lezing wordt gegeven over Zr. Marie Adolphine.

Voor nadere informatie kunt U daarover contact opnemen met het secretariaat van de stichting Zr. Marie Adolphine:
klik hier.

Openluchtspel in 1979

In 1979 is er met medewerking van vele mensen uit Ossendrecht een openluchtspel gehouden, waarin het leven van Zr. Marie Adolphine werd uitgebeeld.

Dankzij de welwillende medewerking van Gabri Kil kunt u dit openluchtspel bekijken.