Zr. Marie Adolphine Zr. Marie Adolphine Zr. Marie Adolphine Zr. Marie Adolphine Zr. Marie Adolphine

Dagelijkse openstelling kapel:

Vanaf maandag 22 maart 2021 is de mooie en sfeervolle kapel dagelijks geopend.

Wij als bestuur van de stichting zijn er trots op dat we dit kunnen realiseren. Op deze manier willen we zoveel mogelijk mensen de gelegenheid geven om waneer ze dat willen een bezoekje te brengen aan de kapel. Zo een bezoekje is zeker een moment van bezinning en rust. Er is een mogelijkheid om een waxinelichtje of een noveenkaars aan te steken en om even te gaan zitten. Op deze manier kunt u even weg uit de hectiek van alle dag om even na te denken en weer nieuwe energie op te doen. We hopen dat vele mensen een kijkje komen nemen, iedereen is van harte welkom!

Jaarlijkse feestdag in het jaar 2024:

Op zondag 14 juli wordt de jaarlijkse feestdag van de heilige Zr. Marie Adolphine gevierd. 

Om 9.00 uur vertrekt de stille gebedstocht vanaf de Adolphine-kapel. Om 10.00 uur start de processie door de kern van Ossendrecht. Aansluitend om 11.00 uur wordt er een eucharistie-viering gehouden in de Sint Gertrudis kerk. Hierna is het mogelijk om in de tuin van de pastorie een kopje koffie of thee met een broodje te nuttigen. Iedereen is van harte welkom!

Heiligenbeeldje Zuster Marie Adolphine:

Vanaf 5 oktober 2018 is het mogelijk om het heiligenbeeldje van Zuster Marie Adolphine te kopen. Het beeldje is gemaakt door kunstenares Ellen Tolboom op initiatief van pastoor-vicaris Paul Verbeek. U kunt het beeldje ook bekijken in onze kapel of bij 'Het Zoete Rijk'. U kunt het beeldje bestellen door €60,00 over te maken op rekeningnummer NL97RABO0140517650 ten name van Stichting Zuster Marie Adolphine onder vermelding van uw telefoonnummer of emailadres. U krijgt bericht als het beeldje binnen is. Elk beeldje wordt handmatig afgewerkt en krijgt een genummerd certificaat.

Chinareis oktober 2017:

'In de voetsporen van Nederlandse bisschoppen en martelaren in China'.

Video: overhandiging van de reliek aan aartsbishop Meng Ningyou Paul

2013: Bezoek van bisschop Liesen aan kapel:

Op woensdag 6 maart 2013 heeft bisschop Liesen een bezoek gebracht aan parochie De Bron.
Daarbij heeft hij samen met secretaris-generaal Hartmann en vicaris Verbeek een bezoek gebracht aan de Adolphinekapel. Zij waren vergezeld van pastoor de Kort, pastor Grotaers en diaken Bornhijm.
Aan hen werd daarbij door enkele bestuursleden o.a. informatie verstrekt over de historie van de kapel, het ontstaan en de geschiedenis van de Stichting Zr. Marie Adolphine en hun activiteiten. 
Hierna werd een rondgang door de kapel gemaakt, waarbij de bezoekers uitleg kregen van tal van zaken die in de kapel aanwezig zijn.

Als herinnering aan het bezoek van deze kapel werd het stripboek "De verre bestemming" aan de bisschop overhandigd.
Dit stripboek vertelt in tekst en beeltenis het leven van de heilige Zr. Marie Adolphine.
 

                                                                                                       

                                                                    

 

 

Lezingen:

Het is mogelijk dat voor een groep personen een lezing wordt gegeven over Zr. Marie Adolphine.

Voor nadere informatie kunt U daarover contact opnemen met het secretariaat van de stichting Zr. Marie Adolphine:
klik hier.

Openluchtspel in 1979

In 1979 is er met medewerking van vele mensen uit Ossendrecht een openluchtspel gehouden, waarin het leven van Zr. Marie Adolphine werd uitgebeeld.

Dankzij de welwillende medewerking van Gabri Kil kunt u dit openluchtspel bekijken.