Zr. Marie Adolphine Zr. Marie Adolphine Zr. Marie Adolphine Zr. Marie Adolphine Zr. Marie Adolphine

Vaandel

Op dit mooie vaandel van zijde staat de beeltenis van de heilige Zr. Marie Adolphine. Het is kort voor zijn overlijden in 2007 geschonken door de oud-voorzitter van de Stichting Zr. Marie Adolphine, dhr. Ad van Veldhoven.

  

Het vaandel is met de hand vervaardigd door zuster Geertrui en is precies het duizendste vaandel dat zij heeft gemaakt.  
Zij heeft daar (inclusief tekeningen maken) een jaar aan gewerkt. 

Zr. Geertrui behoort tot de kloosterorde der Trappistinnen en woont en werkt in de Abdij van Onze Lieve Vrouw van Nazareth in het Belgische Brecht. 

Het vaandel is onder grote belangstelling tijdens een plechtige eucharistieviering in de St. Gertrudiskerk van Ossendrecht door de bisschop van Breda, Mgr. Dr. Van de Hende, op zondag 12 oktober 2008 ingewijd.

 

 

 

 

 

 

 

Het vaandel is te bewonderen in de gedachteniskapel van Zr. Marie Adolphine.  

Het vaandel wordt meegevoerd tijdens de processie op de jaarlijkse feestdag van Zr. Marie Adolphine, alsook bij de deelname aan de Maria Ommegang in Bergen op Zoom en de Sacramentsprocessie in Kwadendamme.