Zr. Marie Adolphine Zr. Marie Adolphine Zr. Marie Adolphine Zr. Marie Adolphine Zr. Marie Adolphine

Kapel

Van geboortehuis tot kapel

Vanaf de jaren veertig stimuleert het bisdom Breda het verhaal van Zr. Marie-Adolphine. 
Nadat dit in 1946 uitmondde in een Zaligverklaring van de martelares Zr. Marie Adolphine, werd er in 1951 een Stichting opgericht, genaamd Soeur Marie Adolphinestichting.

Naast de oprichting van deze Stichting, met als hoofddoel het bevorderen van de verering van de Zalige Zr. Marie Adolphine, werd haar geboortehuis via de gemeente in 1951 aangekocht.
Het was een geluk dat het geboortehuis toen nog aanwezig was.

Het huis werd bestemd als kapel om de aanbidding tot en de voorspraak van de Zalige te kunnen voortzetten. 
De slaapplaats / bedstede van Kaatje Dierkx is daarbij bewaard gebleven.
Ossendrecht wilde weten dat het een Zalige Martelares had voortgebracht en de verering hiervan moest blijvend gestalte krijgen. 
De kapel werd ingewijd op 9 juli 1954. 

Deze kapel echter, moest verbouwd worden vanwege de verkeersveiligheid.
Het geboortehuis werd daarom afgebroken en er kwam een nieuwe kapel op de oorspronkelijke geboortegrond.
Ook in deze verbouwde kapel is de oorspronkelijke bedstede van Zr. Marie-Adolphine bewaard gebleven.
Deze kapel werd door pastoor Koenraadt op 9 juli 1966 ingezegend.

Deze kapel moest echter later weer gerestaureerd worden.
Door gulle giften van de Ossendrechtenaren, het bisdom Breda, de Rabobank en met medewerking van het Werkvoorzieningschap, de heer Frans van Dooren en de gemeente Ossendrecht, werd deze restauratie gerealiseerd.
Op 29 mei 1983 kon bisschop Mgr. Ernst deze nieuwe kapel inzegenen.

Dankzij een gulle en vakkundige inwoner van Ossendrecht werd de kapel op 12 oktober 2008 versierd met prachtige smeedijzeren letters: “Zr. Marie Adolphine”.
Deze werden onthuld en ingezegend door Mgr. Dr. van de Hende, bisschop van Breda. 


 

Informatiekastje

Het Dorpsplatform Ossendrecht heeft een informatiekast voor aan de kapel geschonken en een financiële bijdrage geleverd aan de restauratie van de ramen en kozijnen. Op dinsdag 29 november 2011 werd de informatiekast in het bijzijn van leden van het bestuur van het Dorpsplatform Ossendrecht, het bestuur van de St. Zr. Marie Adolphine en een aantal genodigden door beide voorzitters onthuld.

Monstrans

In de kapel ontbrak nog een monstrans. Op 6 oktober 2011 werd door overste van der Vliet van de Zusters Franciscanessen van Mariadal uit Roosendaal een monstrans geschonken aan de St. Zr. Marie Adolphine. Deze monstrans wordt iedere maand tijdens het aanbiddingsuur in de kapel gebruikt.

Schilderij en 3 kruisbeelden

In 2012 is door het Heemkundemuseum uit Ossendrecht het volgende aan de St. Zr. Marie Adolphine geschonken:
1. een kruisbeeld dat heeft gehangen in de spreekkamer van het klooster in Antwerpen;
2. een kruisbeeld dat heeft gehangen in de wasserette van het klooster in Antwerpen;
3. een kruisbeeld dat heeft gehangen in de kamer van de zusters in China;
4. een schilderij, afkomstig van het klooster in Antwerpen.
Dit alles heeft een mooie plaats gekregen in de kapel.

Brief uit 1933 met stukje halsdoek van Zr. Marie Adolphine

Op 20 januari 2012 is door de archivaris van de Diocesane Commissie Kerkelijk Kuntsbezit een brief overgedragen aan de St. Zr. Marie Adolphine.
Deze brief is uit 1933 en is geschreven door mevr. De Beukelaer aan de Overste van Pensionaat St. Jozef te Etten-Leur.
Zij wenst in die brief iedereen een gelukkig 1933 toe en schrijft dat zij een stukje 'goed ' van een halsdoek van Zr. Adolphine in de brief bij sluit. Ook het stukje 'goed' werd door de archivaris overgedragen.

Gedrukte tekst op de enveloppe luidt:

Gebr. de Beukelaar - Ossendrecht
Fabrikanten in Noord-Brabantsche Peekoffie
Fabriek en Kantoor te Ossendrecht, Telephoon no 2, 21, 23 en 46
Hofleverancier van H.M. de Koningin

Geschreven tekst op de enveloppe luidt:

Een stukje goed v/d halsdoek van zuster Adolfine

De Zeer Eerw. Zuster Overste
Pensionaat St. Jozef
Etten (Leur)
Nederland

Geschreven tekst in de brief luidt:

Zeer Eerwaarde Zuster Overste
Wij wenschen U Eerwaarde alsook de Eerwaarde Zuster Overste der Kweekschool
en alle Zusters een Zalig Nieuwjaar.
Ook Marie-Jeanne voegt hare wenschen bij de onze.
Hierbij sluit ik in, 'n stukje goed, van 'n halsdoek van Zuster Adolphine.
Wij hopen er U Eerwaarde een genoegen mede te doen.
U Eerwaarde nogmaals 'n gelukkig 1933 toewenschend.
Met beleefde groeten,
Mevr. de Beukelaar
Willy Staeslei 104
St. Mariaburg

Bezoek aan kapel

De kapel wordt regelmatig gebruikt voor o.a. de viering van jubilea en bijzondere gebeurtenissen.

Diverse scholen bezoeken de kapel in het kader van de opleiding van hun leerlingen.

De kapel is gevestigd op het adres: Adolphineplein 2, 4641 HE te Ossendrecht
(op de hoek van het Adolphineplein en de Zr. Marie Adolphinestraat).  

De kapel is dagelijks te bezoeken. Voor inlichtingen kunt u zich telefonisch melden bij: 
winkel Het Zoete Rijk 0164-672065.

De kapel wordt sedert augustus 2013 geheel belangeloos verzorgd door mevr. J. Kil.