Zr. Marie Adolphine Zr. Marie Adolphine Zr. Marie Adolphine Zr. Marie Adolphine Zr. Marie Adolphine

Stripboek

Titel

"De Verre Bestemming"

De titel van het boek: “De Verre Bestemming”, heeft een dubbele betekenis voor ‘de grote reis van Zr. Marie Adolphine’. Enerzijds betreft het de reis van Ossendrecht naar China en anderzijds haar ter hemelopneming.

Prijs gewonnen

Dit stripboek heeft in 2010 in Brussel de Gabrielprijs gewonnen, hetgeen betekent dat dit boek gekozen is als beste Nederlandstalig christelijke beeldverhaal van het afgelopen jaar (2009).

Uitgever

Het boek is uitgegeven door de Stichting Zr. Marie Adolphine en heeft ISBN/AEN - nummer: 978-90-9024660-4.

Schrijver en tekenaar

De bekende Vlaamse striptekenaar Geert de Sutter is de schrijver / tekenaar van dit mooie boek.

In nauwe samenwerking en in zeer goed overleg tussen de bestuursleden en de schrijver / tekenaar, werd de levensloop van Zr. Marie Adolphine uitgewerkt en werden door de schrijver / tekenaar de bijbehorende tekeningen gemaakt.

 

De tekeningen zijn gebaseerd op authentiek materiaal uit bestaande documentatie. 

Boekpresentatie

Het boek werd op zaterdag 7 november 2009 in Ossendrecht gepresenteerd, in het bijzijn van een groot aantal mensen. Geert de Sutter signeerde bij deze gelegenheid op verzoek de gekochte boeken.

 

Inhoud van het boek

Het stripboek is opgetekend in drie gedeelten:
1. de Ossendrechtse jeugd van Kaatje Dierckx (Zr. Marie Adolphine), 2. haar reis naar China en 3. haar marteldood.

Ossendrechtse jeugd

In haar jeugd werkte zij o.a. in de peekoffiefabriek van De Beukelaar en later als huishoudelijke hulp in Antwerpen, waar zij haar zus Betje in de gaten houdt.

Reis naar China en haar werk daar

Vanuit Marseille vertrekt Zr. Marie Adolphine op 12 maart 1899 met 10 andere reisgenoten met de boot naar China. 
Na een verschrikkelijke boottocht (storm, ziekte, etc.) van enige maanden, werd China bereikt en werd daar verder gereisd per trein en met de ezel.

Op 4 mei 1899 werd de plaats van bestemming Tai-yuan-fu bereikt en kon begonnen worden met de verzorging van 200 weeskinderen.

Marteldood

Na 14 maanden bijzonder goed werk te hebben verricht voor de weeskinderen, werd Zr. Marie Adolphine tijdens de bokseropstand op 9 juli 1900 gemarteld en vermoord. 

Het is een interessant boek voor lezers van 7 tot 80 jaar.

Om de nagedachtenis aan Zr. Marie Adolphine levend te houden is het bereiken van de jongeren van groot belang.
Een stripboek is daar zeker een goed middel voor, omdat het beeldend en met weinig woorden de geschiedenis weet vast te leggen.

Te koop

Het stripboek “De Verre Bestemming” is te koop voor € 10,-- en is te bestellen via deze website onder de rubriek ‘contact’
of klik hier om het stripboek te bestellen.